Banner

(TTV) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

18:39, 26/10/2023

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang có Công điện số 04 /CĐ - UBND Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023