Banner

Chương trình Gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023 

22:06, 16/05/2023

Truyền hình trực tiếp trên kênh TTV vào 8h, ngày 18/5, Livestream tại Fanpage Tuyên Quang TTV, Website : tuyenquangtv.vn