Banner

(TTV) Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20:57, 29/03/2023

Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 03 về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.