Banner

Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

20:22, 08/01/2023
Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022