Banner

(TTV) Triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

13:36, 09/09/2022
Sáng ngày 9/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố và các chủ thể, chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh.

 

 

Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình OCOP đã tạo sự lan toả mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Đến hết tháng 8/2022, toàn quốc có gần 8.500 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của gần 4.400 chủ thể. Chương trình đã có những tác động tích cực đậm nét đến sự phát triển kinh tế nông thôn. Hiện nay, cả nước đã có 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị, nêu giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi tư duy, nhận thức hành động cho chính quyền và nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, thị trường, kỹ năng hoạt động du lịch cho người lao động làm du lịch ở nông thôn, kết nối cung cầu du lịch nông thôn, đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số để quảng bá, giới thiệu mạnh mẽ các sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn.

 

Đối với tỉnh Tuyên Quang, tính đến hết năm 2021, đã công nhận 128 sản phẩm OCOP, trong đó có 33 sản phẩm xếp hạng 04 sao; 95 sản phẩm xếp hạng 03 sao. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 230 sản phẩm OCOP; 138/138 xã, phường, thị trấn có sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Các hoạt động du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, khai thác và bước đầu hình thành một số sản phẩm như: Dịch vụ lưu trú cộng đồng Homestay. Các yếu tố văn hóa truyền thống, sinh thái gắn với nông nghiệp đã đưa vào khai thác. Việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn tỉnh đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông sản chất lượng cao.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động tham gia chương trình một cách cụ thể, sáng tạo. Triển khai Chương trình OCOP và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, gắn kết chặt chẽ với Chương trình Mục tiêu quốc gia, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương./.

 

 Lý Vinh – Nông Nam