Banner

(TTV) Văn bản số 133 của Sở Y tế Tuyên Quang về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

20:24, 17/01/2022
Sở Y tế Tuyên Quang vừa có văn bản số 133 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.