Banner

(TTV) Quyết định thành lập Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19

22:12, 07/01/2022
Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số: 03/QĐ-UBND, Về việc thành lập Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.