Banner

(TTV) Quyết định phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

22:11, 07/01/2022
Ngày 07/01/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số: 06/QĐ-UBND, Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.