Banner

(TTV) Tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

21:44, 21/11/2021
Ngày 21/11/2021, UBND tỉnh có Công điện số 2/CĐ-UBND về việc tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch covid 19