Banner

Cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương

Ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang có Văn bản số 2365/UBND – KGVX về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.