Banner

(TTV) Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành huyện Yên Sơn

Sáng ngày 29/10, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn huyện Yên Sơn.
 Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu
Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn huyện Yên Sơn.

 

Tại xã Nhữ Khê và xã Phú Lâm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Sùng, Chi bộ 5, Đảng bộ xã Nhữ Khê và đồng chí Nguyễn Văn Cung, Chi bộ 17, Đảng bộ xã Phú Lâm.

 

Đảng bộ xã Nhữ Khê cũng trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm và 55 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên thuộc Đảng bộ. 


Phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những công lao của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí đề nghị các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người đảng viên, giữ gìn phẩm chất cách mạng. Vận động gia đình, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương.

 

 Tuấn Trường