Banner

(TTV) Họp triển khai nhiệm vụ bảo hiểm 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 12/8, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (giai đoạn 2019 – 2025) tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 
Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
kết luận cuộc họp.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) được triển khai với nhiều hình thức và bám sát các chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 30/6/2019 có trên 55.000 người tham gia BHXH, tăng trên 5.500 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 49.000 người, BHXH tự nguyện trên 5.800 người, BHTN trên 41.000 người, BHYT trên 740.000 người. Số thu bảo hiểm các loại được trên 700 tỷ đồng, đạt trên 47%; số nợ BHXH, BHYT còn trên 36 tỷ đồng, chiếm 2,47%.


Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và góp ý vào những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ từ 98% dân số trở lên; tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 14,43%; BHTN đạt 11,63% so với lực lượng lao động. Giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 1,87%. Quản lý sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác bảo hiểm 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cần chủ động phối hợp với các ngành, thanh tra, kiểm tra công tác bảo hiểm đối với doanh nghiệp nợ đọng số tiền lớn, kéo dài 3 tháng ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động; Tập trung cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi kịp thời, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

 

 Thúy Hà – Lưu Khiêm