Banner

(TTV) Phát động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Sáng 12/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019. 

 

Lễ phát động được thực hiện nhằm tuyển chọn những sáng tác mới phục vụ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và cổ vũ động viên nhân dân lao động sản xuất xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. 


Theo đó, các tác phẩm tập trung vào chủ đề phản ánh những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang nỗ lực phấn đấu đạt được trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.


 Các nhạc sĩ, tác giả, nhà thơ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi. 


Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/10/2019. 

 

Ngọc Bích – Quang Thành