Banner

(TTV) Hội thi Tìm hiểu kiến thức gia đình cấp tỉnh lần thứ 2

Sáng ngày 29/6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Sơn Dương tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức gia đình tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2 năm 2019.

 

Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các huyện, thành phố. Các đội thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền. Các phần thi được các đội thi chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến hình thức.

 

 

Hội thi tìm hiểu kiến thức gia đình tỉnh Tuyên Quang được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 


Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

 

Hoài Thu – Tuấn Trường