BÚA LIỀM VÀNG

Chủ nhật, 22/10/2017 11:36 GMT+7

(TTV) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng


16-10-2017
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; khẳng định, kiểm tra, giám sát là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiều giải pháp chiến lược, quan trọng đã được chỉ ra, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Các tin đã đưa ngày:  
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh