BÚA LIỀM VÀNG

Thứ bẩy, 23/03/2019 07:26 GMT+7

(TTV) Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới


13-12-2017
Tại xã Kim Phú (Yên Sơn), một trong những xã về đích nông thôn mới năm 2017, nhờ có sự đổi mới, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân đã đảm bảo tiến độ theo đúng lộ trình đề ra. Trong đó phải nói tới công tác dân chủ ở cơ sở nên chủ trương của Đảng, Nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống.

(TTV) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng


16-10-2017
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; khẳng định, kiểm tra, giám sát là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiều giải pháp chiến lược, quan trọng đã được chỉ ra, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tin cùng loại

Các tin đã đưa ngày:  
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh