Xây dựng Đảng

Thứ hai, 25/06/2018 10:58 GMT+7

(TTV) Chuyển biến trong công tác cán bộ ở TP Tuyên Quang

Thứ bẩy, ngày 12 tháng 08 năm 2017 cập nhật lúc 15:44

Được xác định là yếu tố then chốt trong góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nên công tác cán bộ luôn được thành phố Tuyên Quang chú trọng. Đặc biêt, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ nét về công tác này.


 

Tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn đại học đạt gần 90%; quy chế phân cấp cán bộ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi; toàn bộ số cán bộ, công chức đều có trình độ trung cấp lý luận Chính trị trở lên... là những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) ở Đảng bộ phường Minh Xuân. Là một trong 3 địa phương thực hiện thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch, Đảng ủy phường đã có sự chuyển biến tích cực về phương thức lãnh đạo đối với công tác cán bộ, đổi mới tư duy và cách làm trong từng bước, quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng. Thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu.


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố Tuyên Quang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu về cán bộ trước mắt và lâu dài. Việc quản lý, sử dụng cán bộ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo về công tác cán bộ và thực hiện công khai, minh bạch trong tất cả các khâu. Trong công tác quy hoạch cán bộ, thành phố cơ bản bảo đảm yêu cầu “mở” và “động”, đặc biệt quan tâm, xem xét về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đánh giá khả năng phát triển của từng cán bộ để bổ sung những nhân tố mới đưa vào quy hoạch, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo quản lý từ thành phố tới cơ sở.

 

 

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ được thành phố chú trọng, nhất là đối với cán bộ nguồn, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tính đến hiện tại, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của thành phố là trên 1.400 người, trên 80% số này có trình độ từ đại học trở lên. Đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở từng bước được trẻ hoá, bảo đảm về cơ cấu, số lượng, có tính kế thừa và phát triển, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 30 tuổi chiếm gần 8%. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với gần 1.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng cao cấp Lý luận chính trị cho gần 350 người; thực hiện việc điều động, luân chuyển nhiều lượt cán bộ.


Trong giai đoạn mới, thành phố Tuyên Quang xác định, thực hiện tốt công tác cán bộ sẽ góp phần đưa thành phố phát triển về mọi mặt, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa - xã hội của tỉnh. Do đó, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo quản lý từ thành phố tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài./.

 

CTV: Bình Yên (Đài TT – TH thành phố)

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh