Xây dựng Đảng

Thứ năm, 21/06/2018 11:26 GMT+7

(TTV) Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu, ngày 19 tháng 05 năm 2017 cập nhật lúc 16:35

Thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, trong năm qua, Cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Yên Sơn đã có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.


 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân tiếp tục được cụ thể hóa, sâu sát hơn với điều kiện thực tiễn, tạo cơ hội để phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu được đề cao, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, cơ quan chính quyền các cấp.


Nâng cao trách nhiệm của thầy cô giáo, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là yêu cầu được Chi bộ Trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn) đề ra trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.


Để có được điều đó vấn đề quan trọng nhất là việc tự đổi mới của từng đảng viên, của mỗi thầy cô giáo. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, bằng việc tổ chức cho Đảng viên đăng ký từng việc làm cụ thể. Qua đó Chi bộ căn cứ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Đảng viên, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm của giáo viên trong công tác được nâng lên.

 

 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng đã có những chuyển biến tích cực, nhất là là tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công việc chuyên môn.


Tại Chi bộ I, Đội Tổng hợp, Công an huyện Yên Sơn, việc đổi mới tác phong, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm trong công việc đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ được cụ thể hóa qua từng công việc, từng phần việc hằng ngày, từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Thời gian qua đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực. Trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thực sự đi vào cuộc sống thì một trong những vấn đề quan trọng nhất được Huyện ủy Yên Sơn xác định đó là sự nêu gương, vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đảng viên là người tiên phong, đi đầu trong các phong trào, để nhân dân học tập, làm theo.


Mỗi tấm gương giáo viên tận tâm, tận tụy với với học trò; mỗi chiến sỹ lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, từng tập thể, mỗi cá nhân, bằng một việc làm cụ thể học tập và làm theo Bác đang góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng, toàn dân, xây dựng đất nước đổi mới theo con đường mà Bác Hồ đã chọn./.

 

Thái Văn – Tuấn Tú

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh