Địa phương chí

Thứ tư, 25/04/2018 03:40 GMT+7

Tự hào Tuyên Quang Thủ đô Kháng chiến

Thứ tư, ngày 26 tháng 01 năm 2011 cập nhật lúc 15:34

Tuyên Quang Xuân Tân Mão - Với “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, với truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm, Tuyên Quang đã có những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Bác Hồ đã chọn Tân Trào làm căn cứ địa chỉ đạo cách mạng cả nước, lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 8 -1945.


Bác Hồ làm việc ở chiến khu Việt Bắc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa Tuyên Quang vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn là nơi ở, làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an toàn lãnh tụ và căn cứ đầu não của cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến đã đi vào lịch sử, mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đồng bào cả nước.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 443 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, trong đó có những di tích gắn với những sự kiện đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc như: Lán Nà Lừa; đình Tân Trào; cây đa Tân Trào; di tích Đại hội II của Đảng tại Kim Bình...

Những năm qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều đoàn của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã lên thăm các khu di tích lịch sử cách mạng ở Tuyên Quang và dành cho Tuyên Quang những tình cảm, sự tri ân, quan tâm, giúp đỡ nhiều mặt; góp phần động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt lên khó khăn, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Nhân dịp đón Xuân Tân Mão 2011, Báo Tuyên Quang xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số cảm tưởng và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, để mỗi người dân Tuyên Quang và đồng bào, đồng chí cả nước thêm tự hào.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

“Tuyên Quang là địa danh giàu truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng, là Thủ đô Khu giải phóng, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng đã ở và lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi; là Thủ đô Kháng chiến, nơi Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhiều tên đất, tên người của Tuyên Quang gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, gắn liền với những hình ảnh và kỷ niệm sâu đậm về Bác Hồ kính yêu đang được lưu giữ và sống động trong lòng nhân dân cả nước”. (Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, ngày 19 tháng 10 - 2010).

 

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết:

“Hôm nay Đoàn công tác chúng tôi về đây, thăm lại Thủ đô Kháng chiến, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi biết ơn đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã hết lòng bảo vệ, chăm sóc Bác cùng Trung ương Đảng, góp phần giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”. (Trích trong sổ ghi cảm tưởng của Bảo tàng Tân Trào - ATK, ngày 1-7-2010).

 

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải:

“Tân Trào - Thủ đô Kháng chiến. Nơi đây Bác Hồ và Trung ương đã ra những quyết định có ý nghĩa lịch sử, tổng khởi nghĩa vũ trang cướp chính quyền từ tay thực dân Pháp; ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang phải phát huy truyền thống cách mạng vô giá của chiến khu Tân Trào và gìn giữ, tôn tạo để nhân dân nước ta và bạn bè thế giới đến thăm, hiểu rõ lịch sử đấu tranh của Đảng và dân tộc ta”. (Trích sổ ghi cảm tưởng của Bảo tàng Tân Trào - ATK, tháng 3-2005).


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

“Xây dựng lộ trình liên kết các di tích lịch sử cách mạng đã dược xếp hạng quốc gia và các di tích đã được các bộ, ngành Trung ương đầu tư xây dựng để thỏa mãn nhu cầu của du khách đến với Tân Trào - Thủ đô Khu giải phóng và Thủ đô Kháng chiến. Huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, các khu, điểm du lịch, xây dựng điểm du lịch lịch sử Tân Trào trở thành điểm du lịch quốc gia”. (Trích Quyết định số 148/2007/QĐ -TTg, ngày 10-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Dự án “Điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010”).

 

Trưởng Ban Tuyên giáo TW Tô Huy Rứa:

“Tân Trào Tuyên Quang đã trở thành địa danh thân thiết và thiêng liêng gắn bó với lịch sử cách mạng Việt Nam. Tại đây đã diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại với vận mệnh của cả dân tộc: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp vào đầu tháng 8-1945, Quốc dân Đại hội họp ngày 16-8 quyết định lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính Phủ, Quốc hội, Mặt trận và các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc” (Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Tân Trào, ngày 16-8-2009).

Theo TQĐT

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh