VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thứ sáu, 01/07/2016 09:32 GMT+7

(TTV) Phường Tân Quang tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương V, khóa VIII

Thứ hai, ngày 26 tháng 11 năm 2012 cập nhật lúc 15:41

Sáng 26/11, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là hội nghị điểm của thành phố Tuyên Quang nhằm rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng trên địa bàn thành phố.


 

 Tân Quang là phường trung tâm kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang với trên 9.400 nhân khẩu. Theo đánh giá của cấp ủy phường Tân Quang, yếu tố quyết định để Nghị quyết đi vào cuộc sống là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó phải thực hiện tốt nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra nhằm huy động sức mạnh của toàn dân theo nguyên tắc tự giác, tự quản là chủ yếu. Việc thực hiện lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua phải thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm nhằm động viên toàn dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Chính vì tuân thủ theo nguyên tắc này mà qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn phường đã được giữ gìn và phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được duy trì và phát triển tạo nên diện mạo mới cả về văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác xã hội hóa việc củng cố, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa đã dần đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Đến nay toàn phường có 1 nhà văn hóa liên tổ, 45 sân chơi góp phần đáp ứng được 75% nhu cầu thể thao văn hóa của người dân, các cơ quan đơn vị đã xây dựng tủ sách với hàng ngàn đầu sách phục vụ nhân dân. Phong trào xây dựng “gia đình văn hóa” đã gắn chặt với phong trào xây dựng “gia đình hiếu học” góp phần không nhỏ vào việc phát triển giáo dục đào tạo và duy trì nếp sống văn hóa mới trong từng hộ gia đình. Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ trong các tổ nhân dân diễn ra sôi nổi, tổ chức việc cưới, việc tang đã theo nếp sống mới. Đặc biệt việc duy trì các lễ hội truyền thống không những khơi dậy ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.


Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các tổ chức, cá nhân nhằm đúc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) như nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, vấn đề thực hiện cơ chế chính sách cho văn hóa, công tác xã hội hóa nhằm đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa.


Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và quản lý nhà nước với sự nghiệp văn hóa, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ phường đến các tổ nhân dân là những giải pháp quan trọng mà cấp ủy, chính quyền địa phương đặt ra trong thời gian tiếp theo nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.


P.v

 

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng
LoạiMuaBán
SJC35,29035,370
Nhẫn tròn H.T.V35,15035,450

 Tỷ giá
Ngoại tệBán
Ngoại tệ23,060.62
Ngoại tệ25,279.65
Ngoại tệ2,891.95
Ngoại tệ204.15
Ngoại tệ76,620.72
Ngoại tệ2,784.94
Ngoại tệ6,163.83
Ngoại tệ16,673.81
Ngoại tệ22,320.00

Tin qua ảnh