Tin địa phương

Thứ tư, 19/12/2018 10:32 GMT+7

(TTV) UBND tỉnh họp cho ý kiến về các dự thảo kế hoạch

Thứ hai, ngày 12 tháng 03 năm 2018 cập nhật lúc 15:31

Sáng ngày 12/3, UBND tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 148 ngày 14/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI), dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2017. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

chủ trì cuộc họp.

 

Theo dự thảo Nghị quyết số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,32% đầu năm 2018 xuống còn 12,72% cuối năm 2020. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh trên 4%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều trong giai đoạn 2016 – 2020.


Dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 148 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15 ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Theo đó tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của của nhân dân.


Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2017 trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Từ năm 2012 - 2017, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng từ trên 45.800 người lên trên 51.500 người; đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng từ trên 609.700 người lên trên 750.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 97% dân số toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia phát biểu các ý kiến vào nội dung của các dự thảo, tập trung vào các mục tiêu, giải pháp về vấn đề giảm nghèo, các vấn đề chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…


Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu vào các dự thảo để điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản cho phù hợp với các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra./.

 

Thúy Hà – Lý Dũng

 

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh