Tin địa phương

Thứ ba, 21/05/2019 06:34 GMT+7

(TTV) Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chương trình giám sát chuyên đề trước kỳ họp thứ 7

Thứ ba, ngày 14 tháng 05 năm 2019 cập nhật lúc 16:16

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, vừa qua, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh và xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang.


Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

 

 

Qua giám sát thực tế, trong giai đoạn 2016-2018, các đơn vị, địa phương đã kịp thời tham mưu, ban hành nhiều quyết định, cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động đã được chú trọng và có những tác động tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực xây dựng nông thôn mới hiệu quả, đúng mục đích, qua đó đã góp phần nâng bình quân của các xã trên địa bàn tỉnh đạt trên 13 tiêu chí.


Thông qua việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, tạo nên diện mạo nông thôn mới. Vai trò chủ thể của người dân được phát huy, các nội dung công việc về xây dựng nông thôn mới đều được bàn bạc, dân chủ, công khai từ cơ sở.


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như tiến độ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Những kết quả đã đạt được và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương đã được đoàn giám sát của Thương trực HĐND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII./.

 

Lý Vinh – Lê Thắng


Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh