Tin địa phương

Thứ tư, 24/04/2019 05:40 GMT+7

(TTV) Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 -2023)

Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 cập nhật lúc 15:45

Sáng ngày 10/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.


Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội Nông tỉnh qua các thời kỳ; các tổ chức kinh tế của tỉnh; đại biểu Hội Nông dân các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ và Bắc Kạn; cùng 264 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 116.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

 

 Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh

dự Đại hội. Ảnh: TQĐT

 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đã đi vào chiều sâu, xây dựng nhiều mô hình mới có hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, đa dạng phong phú phù hợp với từng cơ sở, từng đối tượng hội viên nông dân, tập trung về cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng của hội viên, nông dân trong tỉnh. Số lượng và chất lượng hội viên được nâng cao; tổ chức Hội các cấp được củng cố, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ Hội cơ sở được trẻ hóa, có trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

 

 Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm

tặng bức Cờ thêu mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát

triển” cho Đại hội.

 

Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” do tỉnh phát động được thực hiện rộng khắp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của tổ chức Hội, trọng tâm là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia; khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua toàn tỉnh đã có trên 152.000 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp…Qua đó đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất đai, nguồn lực, thu nhập và đời sống của nông dân từng bước được cải thiện, số hộ có kinh tế khá và giàu tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” Đại hội đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội gắn với các phong trào nông dân thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Từ việc đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động bằng những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động do Trung ương Hội Nông dân phát động, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và phong trào nông dân cả nước nói chung. Đồng chí đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận được các nguồn vốn, thị trường, khoa học kỹ thuật để tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ

2018-2023. 

 

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ qua. Nổi bật là tuyên truyền vận động khơi dậy nguồn lực trong hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Như chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ nhân dân nhân. Chương trình bảo vệ, phát triển rừng gắn với công nghiệp chế biến, tỷ lệ che phủ của rừng đạt trên 64% là một trong những tỉnh xếp tốp đầu cả nước; một số nông sản đã có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, thị trường tiêu thụ ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân các cấp cần nắm vững và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với giai cấp nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân. Đặc biệt qua tổng kết, đánh giá thực tiễn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 8 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để tham mưu cho cấp ủy chính quyền những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp.

 

 Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo

tỉnh với BCH Hội Nông tỉnh khóa IX.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung triển khai thực hiện chủ trương mỗi huyện, thành phố phát triển từ 1 - 2 sản phẩm, mỗi xã phát triển ít nhất 1 sản phẩm chủ lực có hiệu quả kinh tế cao nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa.


Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển.

 

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng trao

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong

phong trào thi đua yêu nước và công tác Hội Nông dân giai đoạn

2013-2018.

 

Tại đại hội, nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác Hội Nông dân giai đoạn 2013-2018.


Trước đó Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 30 đồng chí. Đồng chí Trương Xuân Quý tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2018 – 2023).


Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.

 

Đỗ Bình – Quang Thành – Lưu Khiêm

 

 

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh