Tin địa phương

Thứ tư, 21/11/2018 03:17 GMT+7

(TTV) Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2017 cập nhật lúc 15:37

Sáng ngày 5/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.


Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đại biểu Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội; các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; các Ban HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện thường trực HĐND 141 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: TQĐT

 

Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh tại thành phố Tuyên Quang.


Đúng 8h, kỳ họp chính thức khai mạc, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.


Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Báo cáo khẳng định: Trong năm 2017, thực hiện vai trò quản lý nhà nước, UBND tỉnh luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các nghị quyết chuyên đề, kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; các nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định. Trong năm kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 13.140 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 19.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 89,8 triệu USD; thu hút trên 1.500.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 1.300 tỷ đồng. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.746 tỷ đồng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo việc làm mới cho 20.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,33% xuống còn 19,77%, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường.


Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2017 dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kinh phí Trung ương ủy quyền; kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; Kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Nghe báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành Kiểm sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành Toà án năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân năm 2017; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018.

 

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp

thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, tập trung bàn bạc, thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm rõ những chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và những chỉ tiêu chưa đạt so với lộ trình đề ra.


Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII với nhiều nội dung quan trọng được thông qua, làm cơ sở định hướng cho tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, năm “bản lề” trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020). Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 mang tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.


Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ quyết định đúng những vấn đề quan trọng của tỉnh và có sự thống nhất cao về các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo đà để Tuyên Quang thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020).


Trong phiên làm việc buổi chiều ngày 5/12, HĐND tỉnh tiếp tục nghe Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quy hoạch thủy lợi, thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương; Báo cáo của Đoàn ĐBQH địa phương về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại kỳ họp.


Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Thị Kim Dung, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.


Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính được bầu vào Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.


* Ngày mai 6/12, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 và thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp./.

 

Thúy Hà – Lý Dũng – Tuấn Tú

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh