Tin địa phương

Thứ ba, 20/11/2018 08:37 GMT+7

(TTV) Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra giám sát

Thứ tư, ngày 11 tháng 07 năm 2018 cập nhật lúc 16:11

Sáng ngày 11/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện trong tỉnh sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban

Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện có kết quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), các nghị quyết, kết luận chuyên đề, chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, vấn đề phức tạp dễ phát sinh sai phạm. Tích cực chủ động kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Tiếp nhận, phân loại, xử ký, cơ bản giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá một số kết quả đạt được, nêu các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát…Đề xuất nhiều xuất ý kiến tham mưu triển khai kiểm tra hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và việc hoàn thành Đề tài khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay”…


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ma Thế Hồng nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu kiểm tra sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020).


Tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng; Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện chế độ kê khai tài sản và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định.


Tăng cường giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy trực thuộc quản lý, nhất là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện Điều lệ Đảng và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Đỗ Bình – Lê Thắng


Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh