Tin địa phương

Thứ bẩy, 23/03/2019 07:19 GMT+7

(TTV) Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2018 cập nhật lúc 15:51

Sáng ngày 30/11, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; đại biểu Ban Dân vận, Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, cơ quan cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư

Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh TQĐT

 

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số mục tiêu chủ yếu đạt mức tăng trưởng cao so với thời kỳ trước đây, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đến năm 2020, như giá trị xuất nông, lâm nghiệp, sản lượng lương thực, tỷ lệ che phủ rừng, duy trì phổ cập giáo dục các bậc học... Xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo cho việc hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những năm vừa qua, đồng thời có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho những năm tiếp theo. Công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, thu hút khách du lịch. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, đã khai thác tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông, phát huy nguồn lực trong nhân dân đầu tư cải tạo hệ thống giao thông nông thôn.


Sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, trong đó đưa một số giống cây, con mới, có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh; việc giao đất, giao rừng, khuyến khích, huy động được nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển lâm nghiệp và đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.


Công tác văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển hài hoà với tăng trưởng kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhận thức của toàn dân về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã có chuyển biến quan trọng. Công tác quản lý, đánh giá chất lượng giáo viên, chất lượng học sinh nghiêm túc, thực chất hơn. Đào tạo nghề có sự đổi mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo, xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách xã hội... đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, chỉ đạo giải quyết, xử lý công việc nhanh, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả.


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định: Trong nửa nhiệm kỳ qua, nền kinh tế trong nước bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít khó khăn do những diễn biến tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan...Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thời cơ, thuận lợi khai thác tiềm năng, khắc phục khó khăn và nỗ lực thực hiện các khâu đột phá, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Nổi bật là đã thu hút một số doanh nghiệp, tập đoàn có uy tín đầu tư vào địa bàn tạo bước phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra như: Tốc độ tăng trưởng GRDP; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, sản lượng lương thực; Tỷ lệ che phủ rừng; Duy trì phổ cập giáo dục các bậc học; Du lịch và các ngành dịch vụ có khởi sắc; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng...


Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và các dự án vào các khu, cụm công nghiệp; Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu còn chậm; Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa gắn với nhu cầu thị trường; Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn ít. Chưa có nhiều sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, năng suất, chất lượng một số sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh thấp. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, tua, tuyến du lịch còn ít; hoạt động du lịch chưa thực sự chuyên nghiệp. Quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nơi còn hạn chế...


Các đại hiểu cũng đồng tình nhất trí cao với báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-20200. Đồng thời đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó tập trung thực có hiệu quả 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh; Huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; Thực hiện tốt các chương trình, đề án về lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội....

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ không còn nhiều, đây là thời gian hết sức quan trọng, cần phải tăng tốc và quyết liệt hơn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần phân tích các khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân để tập trung khắc phục và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

 

Trong đó, phát huy công suất, hiệu quả hoạt động của các nhà máy, bảo đảm hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư dự án công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử..; đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, tăng nhanh diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, hướng tới mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về kinh tế lâm nghiệp.

 

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ du lịch; chú trọng chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các thủ tục đầu tư bảo đảm tiến độ các công trình, dự án như Dự án đường cao tốc kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), cầu Tình Húc, đường dọc hai bên bờ sông Lô… Đồng thời, quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, cải cách hành chính Nhà nước, giải quyết công việc nhanh chóng, có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm chính trị cao nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Đỗ Bình – Quang Thành – Lê ThắngChưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh