Tin địa phương

Chủ nhật, 26/05/2019 08:52 GMT+7

(TTV) Yên Sơn triển khai thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy của huyện

Thứ hai, ngày 05 tháng 11 năm 2018 cập nhật lúc 15:44

Thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, sáng ngày 5/11, huyện Yên Sơn đã tiến hành công bố các quyết định thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy của huyện.


Dự lễ công bố có các đồng chí: Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện thành phố.

 

 

Huyện Yên Sơn là huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy cấp huyện. Theo đó, huyện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND huyện hợp thành Văn phòng huyện Yên Sơn, sau khi thực hiện, số biên chế giảm 7 người, trong đó có 3 lãnh đạo. Thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện hợp thành Cơ quan tổ chức – Nội vụ huyện Yên Sơn, sau khi thực hiện, đến năm 2020 giảm được 3 người. Thí điểm hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện, hợp thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện Yên Sơn, sau khi thực hiện giảm 1 người. Thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Yên Sơn. Việc thực hiện thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy của huyện Yên Sơn khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn do giảm đầu mối song vẫn đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Đảm bảo yếu tố liên thông trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy của huyện Yên sơn được triển khai đồng bộ từ ngày 1/11.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của huyện Yên Sơn trong việc chủ động, tích cực, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng 4 đề án cụ thể. Đồng chí mong muốn, các cơ quan sau sáp nhập phải đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình triển khai phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo các nguyên tắc và bám sát quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, tổng hợp thực tiễn, tham mưu, đề xuất để Tỉnh ủy tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm trong thời gian sớm nhất.

 

Trà Mi – Lý Dũng


Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh