Tin địa phương

Chủ nhật, 17/02/2019 09:54 GMT+7

(TTV) Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thứ ba, ngày 03 tháng 07 năm 2018 cập nhật lúc 16:04

Ngày 3/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã Khai mạc Kỳ họp thứ 6.


Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Vụ II Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

 

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: TQĐT

 

Ngay sau phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã nghe đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018.


Trong 6 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 11%. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh từng bước được cải thiện. Hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được tăng cường với nhiều hình thức. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2017. An sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm.


Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, giá trị xuất khẩu hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội giảm so với cùng kỳ, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép vẫn xảy ra.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018.
Kỳ họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày báo cáo Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kinh phí Trung ương ủy quyền; kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý 6 tháng đầu năm 2018. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương đánh giá tổng thể giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), trong đó chú ý đánh giá các chỉ tiêu quan trọng trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp, tập trung cao độ đối với các chỉ tiêu đạt thấp, chương trình còn chậm. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2018 trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.


Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh có nhiệm vụ thảo luận, thông qua nhiều nội dung và một số nghị quyết quan trọng. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nội dung và nghị quyết thông qua tại kỳ họp sát thực, có tính khách quan cao.


Cũng trong ngày làm việc chính thức thứ nhất của Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo và xem xét thông qua các dự thảo các nghị quyết được trình tại kỳ họp.

 

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

 

Kỳ họp đã nghe lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng chính quyền nhân dân 6 tháng đầu năm 2018.


Nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4, trước và sau Kỳ họp thứ 5 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVIII.


Kỳ họp cũng đã xem xét các báo cáo giám sát bằng hình ảnh của Ban Dân tộc và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn từ năm 2015 - 2017; việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016 ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020. Xem xét báo cáo và thông qua Dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án Thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766 ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.


Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp như: Dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2018; Dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội năm 2018; Dự thảo nghị quyết Quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương; Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Dự thảo nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

 

Lý Vinh – Lý Dũng – Lưu Khiêm
Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh