Tin địa phương

Chủ nhật, 18/03/2018 12:58 GMT+7

(TTV) Tuyên Quang: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, ngày 07 tháng 03 năm 2018 cập nhật lúc 15:13

Sáng ngày 7/3, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh quý I/2018; xem xét dự thảo phân bổ vốn tại 06 xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và bỏ phiếu kết quả thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Dự họp có thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Trong quý I/2018, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai chương trình năm 2018. Các sở, ngành đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn triển khai và UBND các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị mặt bằng; tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp để tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2018, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu có thêm 06 xã sẽ hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gồm: Xã Lăng Can (Lâm Bình); xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa); xã Nhân Mục (Hàm Yên); xã Phúc Ninh (Yên Sơn); xã Sơn Nam (Sơn Dương) và xã Thái Long (TP Tuyên Quang). Trên cơ sở đó tỉnh và các huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình, dự án để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt đối với 06 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, với tổng kinh phí trên 91 tỷ đồng và bố trí nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với tất cả các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.


Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã thảo luận, đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chí trên từng xã. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành phố, các xã huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn và vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2018 đạt bình quân 13 tiêu chí/xã. Đối với UBND các huyện, thành phố và các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân; Chủ động triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; Giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn được đầu tư hiệu quả./.

 

Lý Vinh – Đỗ Hải

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh