Tin địa phương

Thứ ba, 21/05/2019 06:01 GMT+7

(TTV) Hội nghị Tổng kết công tác dân vận

Thứ năm, ngày 10 tháng 01 năm 2019 cập nhật lúc 15:53

Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.


Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và

các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh TQĐT

 

Năm 2018, công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị đã dành dược nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân gắn với việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường thực hiện triển khai năm dân vận chính quyền, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong tâm là tổ chức đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.


Kết quả nổi bật “Năm Dân vận chính quyền” 2018 đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống nhân dân.


Đối với tỉnh Tuyên Quang, năm 2018, hệ thống dân vận toàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trinh công tác dân vận. Công tác dân vận đã có đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 16 Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Tỉnh ủy. Thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018, công tác dân vận chính quyền có sự đổi mới theo hướng “Gần dân, trọng dân, sát dân” qua đó đã góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Chính phủ về thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 trọng tâm là giải quyết mong muốn, nguyện vọng của cử tri, giải quyết tốt các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu. Công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để tạo sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và ổn định, nâng cao đời sống người dân./.

 

Lý Vinh – Lưu Khiêm

 


Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh