Xã hội

Thứ ba, 19/02/2019 12:27 GMT+7

(TTV) Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 04

Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 cập nhật lúc 15:43

Ngày 09/10, tại huyện Chiêm Hóa, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.


 

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung của Bộ Nội vụ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6 ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có việc phải sát nhập các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo tại cơ sở ở một số địa phương từng vùng miền để lấy ý kiến về các nội dung dự định sửa đổi, bổ sung về: Chức danh Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; quy mô về số hộ gia đình trong việc thành lập thôn, tổ dân phố; quy định quy mô thôn, tổ dân phố đổi với các trưởng hợp đặc biệt; về việc sát nhập thôn, tổ dân phố và một số vấn đề khác…


Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo đều tập trung vào việc quy định về quy mô số hộ như hiện nay là chưa phù hợp với khu vực miền núi, dân cư sinh sống không tập trung, phong tục tập quán, sinh hoạt không giống nhau sẽ gây khó khăn trong việc thực hiện. Kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét quy định về việc thành lập thôn mới đối với thôn miền núi từ 100 hộ gia đình trở lên, đối với tổ dân phố miền núi từ 150 hộ gia đình trở lên. Mặt khác phải có quy chế mở, ngoài quy định về số hộ trong thôn, tổ dân phố còn phải căn cứ vào tính chất đặc thù của thôn, tổ dân phố như dân số, diện tích, tình trạng cơ sở hạ tầng…để xem xét chia tách, sát nhập thôn, tổ dân phố cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

 

CTV: Tài Tùng – Phúc Anh
(Đài TT – TH Chiêm Hóa)

 

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày
 

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng việt: Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Mã an toàn
Đang tải ...
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh