Banner

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (5/8/2019 - 11/8/2019)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (5/8/2019 - 11/8/2019)
(TTV) Ngày 8/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang
tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công
năm 2020 vùng miền núi phía Bắc. 

 

(TTV) Ngày 5/8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, cùng Tổ đại
biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiếp xúc cử tri xã Nhân Lý (Chiêm Hóa)
sau Kỳ họp thứ 8. 

 

(TTV) Ngày 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết
năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.