Banner

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (24/6/2019 - 30/6/2019)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (24/6/2019 - 30/6/2019)
(TTV) Ngày 27/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Tuyên Quang. 

 

(TTV) Ngày 27/6, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, phối hợp với Công an
tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác kỹ thuật hình sự năm 2019. 

 

(TTV) Từ ngày 24 – 28/6, Đoàn công tác của Tỉnh Tuyên Quang thăm và làm việc
với Trung tâm Phát triển và cải tiến nông nghiệp vùng Lazio của I-ta-li-a.