Banner

(TTV) UBND tỉnh tổ chức đối thoại với nhân dân

Sáng ngày 2/12, tại trụ sở UBND huyện Yên Sơn, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Lang Quán (Yên Sơn) để trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến Dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường. 

 

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc đối thoại.


Nội dung kiến nghị, đề nghị của công dân các xóm 1, 6, 7 và 8 xã Lang Quán liên quan đến việc thực hiện Dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường đã được UBND huyện Yên Sơn chủ trì, phối hợp với các ngành đối thoại trả lời ngày 11/6/2019. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc theo Quyết định số 1017 ngày 27/9/2019 để kiểm tra, giải quyết kiến nghị, đề nghị của nhân dân.


Tuy nhiên, nhân dân vẫn tiếp tục có ý kiến, kiến nghị về chủ trương, quy hoạch; Đất đai, môi trường và sự ảnh hưởng của dự án đến việc sản xuất, đi lại của nhân dân; Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án. Các vấn đề này nhân dân nêu lên tại buổi đối thoại và đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND huyên Yên Sơn tiếp thu, trao đổi, trả lời tại buổi đối thoại trên tinh thần dân chủ, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của nhân dân xã Lang Quán tại buổi đối thoại. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề nhân dân quan tâm nêu ý kiến về chủ trương, quy hoạch, đất đai, môi trường./.

 

Duy Linh – Quang Thành