Banner

(TTV) Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Sáng nay (9/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì cuộc họp.

 

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Tiểu ban Văn kiện.


Cuộc họp đã thông qua Quyết định của Tỉnh ủy về việc thành lập Bộ phận Thường trực và các Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng Tiểu ban; Các đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Tiểu ban.


 Các Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ xây dựng đề cương, dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tổ chức xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; Học viện, Trường đại học, Viện nghiên cứu; Cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thảo luận, tham gia ý kiến; Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân.


Dự thảo đề cương báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gồm 2 phần chính. Đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Kết quả thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu; Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, có tính đến năm 2030.


Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; Đánh giá khách quan, chính xác, kết quả đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những định hướng trong những năm tới theo đúng chỉ đạo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị Tổ biên tập giúp việc, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các bộ phận, thành viên có liên quan trong công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất, tổng kết, đánh giá…bảo đảm đầy đủ, chi tiết các nội dung của dự thảo văn kiện.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện xây dựng văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, phản ánh kết quả đạt được, đề ra các giải pháp thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời phát huy cao nhất trí tuệ tập thể trong quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội, để báo cáo chính trị trình đại hội trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ và ý chí nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh./. 

 

Đỗ Bình – Quang Thành