Banner

(TTV) Yên Sơn thực hiện Nghị quyết 16 về phát triển nông nghiệp hàng hóa

Thời gian qua, huyện Yên Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa tập trung với các hình thức cụ thể, hướng đến một nền nông nghiệp sạch.

 

Với mục tiêu liên kết để nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập cho thành viên và người nông dân, sau hai năm thành lập, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh xã Trung Môn đang có những bước phát triển mạnh. HTX đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả. Chủ động hình thành mạng lưới liên kết với các hộ chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn nhằm chuyên nghiệp hóa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.


Năm qua, huyện Yên Sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về cơ chế chính sách của tỉnh hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quy hoạch thành 4 vùng sản xuất trên cơ sở căn cứ vào lợi thế, các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của từng địa phương.

 


Các nguồn vốn, cơ chế, chính sách hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để người dân mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, huyện đã xây dựng được 16 sản phẩm hàng hóa được đăng ký nhãn hiệu; Hình thành được các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chè, mía, cây ăn quả, rừng. Trên địa bàn huyện đã có 6 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…


Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện Yên Sơn tiếp tục đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp; Xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương nhằm không ngừng nâng cao giá trị, tạo uy tín trên thị trường. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Yên Sơn theo hướng hiện đại và bền vững.

 

 Trà Mi- Lý Dũng