Banner

(TTV) Hội thảo diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp

Ngày 8/8, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội nghị khuyến nông @ nông nghiệp bàn giải pháp phát triển chăn nuôi đại gia súc các tỉnh miền núi phía Bắc. 

 

Dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Cục chăn nuôi và đại diện các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn. 


Theo thống kê năm 2019, tổng đàn trâu khu vực miền núi phía Bắc đạt trên 1,3 triệu con; tổng đàn bò đạt trên 5,8 triệu con; tổng đàn dê, cừu khoảng trên 945.000 con… 


Tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 102.000 con trâu, trên 35.000 con  bò. Đàn trâu của tỉnh hiện xếp thứ 6 trong các tỉnh miền núi phía Bắc và xếp thứ 8 toàn quốc.

 

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, chăn nuôi đại gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc chưa bền vững, giá trị gia tăng thấp; Công tác quản lý còn nhiều thiếu sót, bất cập; Việc áp dụng khoa học công nghệ và thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào chăn nuôi còn chậm.


 Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp phát triển chăn nuôi đại gia súc trong những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề về quy hoạch, chính sách hỗ trợ chăn nuôi đại gia súc, kỹ thuật và tính liên kết chuỗi trong chăn nuôi.


Trước đó, các đại biểu đã thăm một số mô hình chăn nuôi đại gia súc tại hai xã Trung Hòa và Vinh Quang (Chiêm Hóa).

 

 Nguyễn Tuyết – Đỗ Dương