Banner

(TTV) Hiệu quả Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh trong phát triển kinh tế rừng

Năm 2019, toàn tỉnh trồng rừng bằng giống chất lượng cao gần 1.100 ha. Đây là năm thứ 2 triển khai thực hiện việc hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng, tăng thu nhập cho người trồng rừng. 

 

Nhiều năm gắn bó với rừng, ông Đỗ Văn Khiêm, thôn 2, xã Tân Tiến (Yên Sơn) có thu nhập ổn định từ kinh tế rừng. Được nhà nước hỗ trợ trồng rừng cây giống chất lượng cao theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, gia đình ông mạnh dạn đưa giống keo lai mô vào trồng. Hiện 2 ha keo của gia đình ông phát triển tốt, dự kiến thời gian thu hoạch cũng rút ngắn hơn một năm với giống keo cũ, trữ lượng gỗ nhiều hơn, giá trị kinh tế cũng cao hơn.


Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu từ nay đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành lâm nghiệp của tỉnh đạt trên 4%/năm; năng suất rừng trồng đạt trên 120 m3/ha/chu kỳ, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích kinh tế rừng phát triển. Trong đó, đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, giai đoạn đoạn 2018 – 2021. Qua hai năm triển khai, đến nay tỉnh Tuyên Quang đã trồng được gần 2.100 ha rừng giống chất lượng cao. Theo đánh giá, diện tích rừng sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ cao, qua đó nâng cao năng suất, giá trị, thu nhập cho người trồng rừng. 


Từ nay đến năm 2021, tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện trồng thêm khoảng 3.000 ha rừng giống chất lượng cao. Để đảm bảo nguồn giống được phân bổ đến các hộ dân Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai tuyên truyền, rà soát, xác định đối tượng, lập hồ sơ, trình duyệt dự toán kinh phí để tổ chức cấp cây giống cho nhân dân trồng rừng, đảm bảo kịp thời vụ trồng rừng trong từng năm, góp phần đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống của người dân./. 

 

Trà Mi – Lê Thắng