Banner

(TTV) Hội thảo đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sáng ngày 27/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Các đại biểu dự hội thảo.

 

Hiện trên địa bàn tỉnh đang thực hiện gần 30 đề tài dự án thuộc các lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn và khoa học ứng dựng. Tại Hội thảo các đại biểu phân tích làm rõ thuận lợi, khó khăn trong triển khai các đề tài, dự án; Đánh giá hiệu quả triển khai các đề tài, dự án và ứng dụng trên địa bàn tỉnh đối với từng lĩnh vực; Đưa ra các giải pháp đa dạng hoá các nguồn vốn cho nghiên cứu, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian tới. 


Hội thảo dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng, chia sẻ những ý kiến, kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo trong quá trình hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương. Từ đó đề xuất những biện pháp nhằm triển khai thực hiện tốt  hơn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong những năm tiếp theo.

 

 Ngọc Bích – Lý Dũng